Akıllı Tarım: Tarımdaki En Büyük Yenilik

Akıllı Tarım: Tarımdaki En Büyük Yenilik

Eylül 30, 2019 0 Yazar: digitalyazarlar

Çağımız dijital çağ olunca, akıllı teknolojiler her geçen gün bir başka alanda akıl almaz yeniliklere imza atıyor. Örneğin akıllı evler, akıllı otel gibi. Gelişen teknoloji sayesinde tarım da yenileniyor ve klasik tarımın yerini akıllı teknolojilere sahip cihazlarla donatılan tarım türü yani akıllı tarım alıyor.

Akıllı teknolojileri hızla benimseyenlerin yanında uzak bir mesafeden bakanlar da var. Ancak biraz eskilere dönelim. Bundan çok uzun yıllar önce dönümlerce tarım arazisi tamamen insan gücüyle ekilip biçiliyordu. Onlarca hektar toprağı belle kazmak, yabancı otlardan arındırmak, ekim tarhları oluşturmak için bazen karda kışta, bazen kavurucu sıcakta günlerce çalışan binlerce insan. Sonra traktörler geldi. Tarımda devrim yaratan traktörleri harman makineleri, tohum ekme ve hasat makineleri takip etti. Tarımda sanayileşme daha kısa sürede, daha fazla alanda, daha az iş gücüyle çalışmayı sağladı. Şimdi yeniçağ ile beraber tarımda sanayileşmeden tarımla dijitalleşmeye geçiyoruz.

akıllı tarım teknolojileri, akıllı traktörler
Dijital tarımla traktörler artık otonom sistemlere sahip.

Tabii ki akıllı tarım uygulamaları sadece toprakla ilgili değil. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde entegre edilen sistemlerden, ormanlık arazilerin denetlenmesine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Gelin akıllı tarıma biraz daha yakından bakalım.

Akıllı Tarım ile Hangi Dinamikler Değişecek?

Akıllı tarım, ürün ekimi yapılan bir tarım arazisinde veya hayvan yetiştiriciliğinde akıllı cihazlar ile yer ve zamana gerek duyulmaksızın her an müdahale edebilecek modern ve akıllı sistemlere sahip tarımsal üretim teknolojisidir. Bununla da sınırlı değil, dijital sensörlere sahip tarım aletleri birbirleriyle kontak kurarak ortak hareket planları oluşturur. Tarımda değişecek dinamikler genel yapılarıyla şöyle sıralayabiliriz.

  • Drone Bulut Teknolojisiyle Gübreleme ve İlaçlama: Toprak altı ve toprak üstüne yerleştirilen akıllı sensörler sayesinde toprağın değişkenlik gösteren ısısı, nem durumu, kimyasal yapısı sürekli olarak ölçülür. Bu ölçümlerin sonuçlarına göre drone programlanarak doğru zamanda ve doğru oranda gübreleme yapılabiliyor. Aynı durum toprak, bitki ya da ağaçlardaki hastalıkları erken teşhis edip ilaçlamak için de kullanılıyor.
akıllı tarımda drone teknolojileri
Uzaktan kumanda edebildiğiniz insansız hava araçları dronelar artık tarımda da var.
  • Akıllı Sensörlerle Sulama: Toprağa ve ekinlere monte edilen akıllı sensörler, doğru miktarda ve doğru zamanda sulama yapılmasını sağlıyor.
  • Ekim ve Hasat Zamanlarını Belirleme: Akıllı tarım sayesinde hava tahminleri, toprak ısısı ölçümlenerek ideal ekim zamanları belirlemek mümkün. Bunun yanı sıra beklenmedik hava olaylarına karşı önceden tedbir almak, hasat için de en uygun zamanı belirlemek için akıllı teknolojiler yardımınıza koşuyor.
  • Hastalık ve Zararlılara Erken Müdahale: Tarımda en büyük kayıpların yaşandığı konulardan biri de hastalıklar ve zararlılar. Bu durum için geliştirilmiş akıllı tarım teknolojileri sayesinde, zararlı organizmalar tespit edilip, gelişimleri izlenip kontrollü bir şekilde müdahale edilmesi sağlanıyor.
  • Hayvancılıkta Akıllı Teknolojiler: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların otomatik yemlenmesi, tartılması, sağlıklarının kontrolü, hastalıkların yayılmasını önlemek gibi hem insan gücünü hafifletecek hem de zaiyatı azaltacak akıllı sistemler bulunuyor.
akıllı tarımda hayvancılık
Yeni nesil tarımla küpeli ineklerden, ayak bileklerinde sensörlü ineklere geçiliyor.
  • Nesnelerin İnternetiyle Çalışan Otonom Makinalar: Akıllı tarımda kullanılan akıllı sensörlerden elde edilen veriler doğrultusunda birbiriyle iletişim kurabilen ve planlı çalışan otonom (insansız) traktörler, sulama sistemleri ve drone teknolojileri artık sizin sadece programlama yaparak koca bir çiftliği başında olamadığınız zamanlarda dahi yönetmenize imkân sağlıyor.
  • Robot Arılar: Aslında küçük dronelar da diyebiliriz. Bu arılar bal yapmak işlevi için değil. Doğru zamanda çok daha fazla dölleme sağlayarak verimi doğal yolla arttırmak. Bunun için robot arılar polen taşıyacak.

Akıllı Tarımda Amaçlanan Nedir?

Akıllı tarım sayesinde kaynak israfına son vermek, ürünün brüt getirisini artırmak ve ürün üretimi sebebiyle doğan çevresel kirlilikleri önlemek amaçlanmıştır. Temiz tarım için fazladan kimyasal ve gübre kullanımlarının akıllı tarımla azaltılması çevre için önemli oranda bir katkı sağlayabilir. Dünya su sıkıntısıyla mücadele ederken, akıllı sulama sistemleri tarımda fazla su tüketiminin önünü kesecek bir yöntem olacaktır. Hastalıkların tespiti, önlem alınması, en uygun zamanlarda ekim yapılması verimi arttırmak için daha doğal ve gerçekçi bir yaklaşım sağlayacaktır.

Hızla gelişen akıllı tarım teknolojileriyle insan gücü önemli ölçüde azalacak, sadece veri analizlerine göre doğru programlamaları yapmak hem zamandan tasarruf sağlayacak, hem de daha az insan gücüne ihtiyaç olacaktır. Öyle ki çiftçilik akıllı tarım ile yakın gelecekte bir tablet ya da telefondan yönetilebilir bir sistem haline gelecektir.

1Shares